Giỏ hàng

Giấy ăn

Giấy ăn Calla Horeca Classic 2 lớp x1300 tờ (rút vân)
-20%
Giấy ăn Calla Horeca Soft pack 2 lớp x1300 tờ (rút trơn)
-20%
Giấy ăn Napkin Calla Horeca Classic 20x20, 2 lớp x1000 tờ
-20%
Khăn ăn Napkin Calla 1 lớp x 100 tờ
-20%
Khăn ăn Napkin Calla 2 lớp x 1Kg
-20%
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top